تم الإعلان عن أسماء منتخبین جدران مدینتی الصغیرة بهارستان 97

نقلا عن العلاقات العامة و شؤون دولية منظمة تجمیل طهران، قد تم تقدیم 1135 تصمیم من 584 فنان فی قسم جدران مدینتی الصغیرة بهارستان 97 و فی النهایة تم مناقشة الأعمال من قبل لجنة التحکیم.
مجلس إختیار الأعمال نظرا إلی إتجاه سنویة بهارستان 97، الميزات الفنية، القدرة على التنفیذ و إرتباط التصاميم المقدمة مع المواقف الحضرية قد قامت بإختیار 109 تصمیم من 109 فنان .
أسماء الأشخاص المختارين هي كما يلي:

 

الصف الإسم العائلی
1         محمدرضاپورفرزانه
2        عرفانشهیاد
3       کامبیزبرنجی
4        نوشینخائفی اشکذری
5        مریمآقاجانی
6        هاشمایرانی
7        احسان زابلی
8       فرشتهجعفری فرمند
9        شادیهاشمی فشارکی
10      فاطمهپیشوایی
11      رابعهفردوسی
12     گلنازصفری
13    هدیبلوری
14     زهرافربد
15     نرجس ساداتمحمدی
16     پندارناصر شریف
17     سعیدرفیعی منفرد
18    احسانزکاری
19     سباسلیمانی
20     راهلهبرخورداری
21     سید عباسمیرشریفی
22    زهرارحمانی
23   مهدیهصفایی نیا
24    عباسنسل شاملو
25    ایلگاررحیمی
26    مرتضییزدانی
27    نرگسدلاوری
28   مصطفیسلطانی زرندی
29    علیدالوند
30    فاطمهسید شاه کرم فرد
31    نجواعرفانی راد
32   سیروسآقاخانی
33 مهدیعطاریان
34   نجمهکزازی
35   فرشتهزمانی
36   سیده فاطمهجبارزاده
37   محسنحصاری
38 منامجیدی فر
39   محدثهزرافشان
40     نسرینکاظمی
41     اسماعیلچشرخ
42    مصطفیمحب الاسلام
43   مریمصفری چافجیری
44   مریمحسن نژاد
45   مهدیفلاح
46    علیشفیع آبادی
47   حدیثهمیرزایی
48   فاطمهقاسمی
49    محبوبهپهلوان
50     موحدبیرانوند
51     امیرمعراجی فر
52    شاهوفرامرزی
53   مهدیستاریان
54   محدثهعیوض خانی
55   رضادالوند
56    اکبرنیکان‌پور
57   گلریزگرگانی
58   علی اکبرعموزاد خلیلی
59    بهارهقربانی
60     حمیدهمحبی
61     مهدیمحمدی
62    مرتضیقاسمی شیل‌سر
63   پروانهمومن ثانی
64    مژگانحاجی ملاحسینی
65    مهشیدراقمی
66    پرویزرستگار (روزبه)
67    علیرضاآمدی
68   رسولعباسی
69    فریبابروفر
70     احمدخلیلی فرد
71     مجیدصابری نژاد
72    نرگسمحمدی
73   آرشمیرهادی نژاد فرد
74   علیخانکشی‌پور
75   سیده سارهشریفی‌فر
76    محبوبهیزدانی
77   صدیقهفروغی
78   روح الهقرایی خضری
79    متینتقدیر
80    همایونثابتی مطلق
81    لیلافلاح
82   محمدرضااحمدی نژاد منفرد
83 اشکانصانعی
84   مجیدایرائی
85   شیداگرجی دوز
86   کوروشجدی
87   جلیلصادقی اشرافی
88 سعدیمحمدی خانقاه
89   میناغفاری
90     نگیناقتداری
91     مانیادفروتن راد
92    آزادهبیک دلی
93   ماهنیتذهیبی
94    محمدباکوئی کتریمی
95    فائزهحق نژاد
96    حدیثهشایگان نژاد
97    معصومهیکتافر
98   میثماربابون
99    عابدحسینی
100   بهنوشکاظمی ملایری
101   المیرارستگار(روزبه)
102 فاطمهخسرویان
103 حجت‌الهسعادت‌فر
104 احمدمولوی
105 عطیهضیغمی
106 رضاهدایت
107 سیده سمانهشریفی‌فر
108 سمانهبیاتی
109 آیدانیکان‌پور