تم الإعلان عن أسماء منتخبین قسم درختستان97 بهارستان 97

نقلا عن العلاقات العامة و شؤون دولية منظمة تجمیل طهران، وفقا مع إنتشار دعوة قسم درختستان، تم تقدیم 1090مشروع من 517 فنان إلی السکرتاریة و فی النهایة تم مناقشة الأعمال من جانب مجلس إختیار الأعمال و نظرا إلی إتجاه سنویة بهارستان 97، الميزات الفنية، القدرة على التنفیذ و إرتباط التصاميم المقدمة مع المواقف الحضرية تم إختیار 40 تصمیم من 40 فنان .
أسماء الأشخاص المختارين هي كما يلي:

الصف

الإسم العائلی

         1         

عباس مجیدی

         2         

احمد سلیمانی

         3         

سروش ایزدبخش

         4         

بهنام آخربین

         5         

علی وزیری

         6         

نگار مبارک زاده

         7         

مژگان کریمی

         8         

بیژن غنچه پور

         9         

روح الله شمسی زاده ملکی

       10       

سارا تهرانی نیا

       11       

بنیامین توکل

       12       

سمانه مطلبی سلوط

       13       

حمید عربی

       14       

مرجان اصلانی

       15       

مرتضی شعبانی

       16       

آنه محمد تاتاری

       17       

معصومه روستا

       18       

همراه تاتاری

       19       

حمیدرضا فتوحی

       20       

سیدعباس میرشریفی

       21       

سحر خلجی

       22       

حمزه حیدری فر

       23       

منصوره فیضی

       24       

مهدی محبعلی

       25       

فاطمه حیدری

       26       

مهدی زارعی

       27       

سارا روحی صفت

       28       

مهدی شیراحمدی

       29       

فرخ لقا حیدر

       30       

سپیده رزمجو

       31       

فاطمه اکبری بورانی

       32       

فریبا بروفر

       33       

مریم احمدی

       34       

ساره ارباب معروف

       35       

زهرا رحیمی

       36       

محبوبه حسینی موسی

       37       

هدایت صحرایی

       38       

اعظم حسین آبادی

       39       

نگار نادری پور

       40       

مهدی جعفررنگچی

الصف

الإسم العائلی

         1         

عباس مجیدی

         2         

احمد سلیمانی

         3         

سروش ایزدبخش

         4         

بهنام آخربین

         5         

علی وزیری

         6         

نگار مبارک زاده

         7         

مژگان کریمی

         8         

بیژن غنچه پور

         9         

روح الله شمسی زاده ملکی

       10       

سارا تهرانی نیا

       11       

بنیامین توکل

       12       

سمانه مطلبی سلوط

       13       

حمید عربی

       14       

مرجان اصلانی

       15       

مرتضی شعبانی

       16       

آنه محمد تاتاری

       17       

معصومه روستا

       18       

همراه تاتاری

       19       

حمیدرضا فتوحی

       20       

سیدعباس میرشریفی

       21       

سحر خلجی

       22       

حمزه حیدری فر

       23       

منصوره فیضی

       24       

مهدی محبعلی

       25       

فاطمه حیدری

       26       

مهدی زارعی

       27       

سارا روحی صفت

       28       

مهدی شیراحمدی

       29       

فرخ لقا حیدر

       30       

سپیده رزمجو

       31       

فاطمه اکبری بورانی

       32       

فریبا بروفر

       33       

مریم احمدی

       34       

ساره ارباب معروف

       35       

زهرا رحیمی

       36       

محبوبه حسینی موسی

       37       

هدایت صحرایی

       38       

اعظم حسین آبادی

       39       

نگار نادری پور

       40       

مهدی جعفررنگچی